กรองการค้นหา
จัดเรียงตาม:
Show:

Vortex Multipod Set

สามขานิรภัย ชนิดปรับองศาและความสั้นยาวได้ รุ่น Multipod เป็นสามขาซึ่งไม่จำกัดองศา เหมาะกับการทำงานในแนวดิ่ง บนพื้นที่ราบ หรือเหนือปล่อง,ท่อ ในงานอุตสาหกรรม ยังสามารถยืดออกหรือปรับความยาวแต่ละขา ให้เป็นจุดยึดมุมสูงในตำแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น บริเวณหน้าผา, ขอบอาคารสูง, ในพื้นที่ป่าภูเขา หรือพื้นที่ที่ไม่มีจุดยึดโยง สามารถใช้เป็นหลักโยงเชือกมุมสูง หรือในงานเชือกกู้ภัยทั่วไป สามารถแยกประกอบแต่ละชิ้นส่วนได้ นำไปติดตั้งในพื้นที่ต่างๆได้ง่าย ไม่เทอะทะในการจัดเก็บ สามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ตามองศาของพื้นที่ เหมาะกับการกู้ภัยบนที่สูงและการกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศ ***ราคาสินค้าไม่รวมการอบรม ผู้ใช้งานต้องมีทักษะในการติดตั้งเชือกให้ปลอดภัยและควรผ่านการอบรม บริษัท ซี แอร์ ไทย จำกัด...

สามขา Tripod สำหรับขึ้น-ลงแนวดิ่ง

สามขา ISC Tripod สำหรับเป็นจุดยึดรอก ในการเข้าถึงพื้นที่อับอากาศ ออกแบบเพื่อใช้เป็นจุดยึดมุมสูง เพื่อใช้ประกอบการขึ้นและลงในแนวดิ่ง เช่น งานกู้ภัย, การเข้าถึงพื้นที่อับอากาศ, ลง manhole, ลงท่อหรือปล่อง, งานล้างถังบำบัด, ทำความสะอาดบ่อพัก ฯ ใช้สำหรับส่งคนเพื่อลงไปตรวจสอบซ่อมแซม หรือส่งอุปกรณ์ลงที่แคบ ส่วนด้านบนของสามขามีรอก 2 ด้าน และห่วงสำหรับแขวนอุปกรณ์ หรือรอกกันตก 1 จุด สามขากู้ภัยสามารถติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์รอกมือหมุนหรือรอกกว้าน เพื่อประกอบการดึงบุคคลขึ้นและผ่อนลงได้ ออกแบบเพื่อเป็นสามขา สำหรับเป็นจุดยึดหรือแขวนรอก ในการเข้าถึงพื้นที่อับอากาศด้วยการขึ้นและลงแนวดิ่ง...
Show: