กรองการค้นหา
จัดเรียงตาม:
Show:

เปลพลาสติกชนิดเต็มตัวสำหรับยกและลาก PJ Sled นิ้ว พร้อมสายรัดตัวผู้ป่วย

เปลม้วนพลาสติกชนิดเต็มตัว Med Sled รุ่น PJ Sled ความกว้าง 28 นิ้ว เป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเร่งด่วน เปลม้วนกู้ภัยเอนกประสงค์ ที่มีสายรัดตัวยึดติดมากับตัวเปล สำหรับป้องกันผู้ป่วยไม่ให้หลุดออกจากเปล ขณะยกในแนวดิ่งหรือเคลื่อนย้ายจากที่สูง เปลม้วนกางออกเพื่อใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว มีจุดยึดโยงดึงด้วยอากาศยานเพื่อยกดึงขึ้นแนวดิ่ง หรือลากในแนวราบได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานลากและเคลื่อนน้ำหนัก ที่มากกว่าน้ำหนักตัวเองได้ 2-3 เท่า สามารถใช้เป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เปลสนามได้ หรืองานเชิงยุทธวิธี เพื่อเคลื่อนย้ายเร่งด่วน หรือสำหรับพื้นที่อับอากาศ, ท่อหรือปล่องในงานอุตสาหกรรม ใช้งานได้ทั้งทางบกและทางน้ำ(ประกอบทุ่นเพื่อลอยน้ำได้) ใช้เป็นเปลสนามในงานทางยุทธวิธี,...

เปลพลาสติกชนิดเต็มตัวสำหรับยกและลาก VLRS PJ

Med Sled PJ (VLRS) ขนาด 28 นิ้ว เปลม้วนพลาสติก เปลม้วนกู้ภัยเอนกประสงค์ เป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเร่งด่วน เน้นการยกหรือลากดึงได้เร็ว ทนทานกว่าเปลทั่วไป เก็บม้วนได้ไม่เกะกะ Med Sled เป็นเปลที่ใช้งานง่าย ไม่ต้องผ่านการอบรม ออกแบบให้สามารถลากน้ำหนักผู้ป่วยบนเปล ได้มากกว่าน้ำหนักตัวผู้ลากได้ 2-3 เท่าตัว สามารถลากเปลไปตามทางเดินบนอาคาร ย้ายลงบันไดหนีไฟ เพื่ออพยพออกจากอาคารที่กำลังไฟไหม้ ใช้งานได้ทั้งทางบกและทางน้ำ(ประกอบทุ่นเพื่อลอยน้ำได้) ใช้เป็นเปลสนามในงานทางยุทธวิธี, ใช้เป็นเปลม้วนกู้ภัยเอนกประสงค์ เปลสำหรับภารกิจของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ. เปลม้วนพลาสติกชนิดเต็มตัว เปลม้วนกู้ภัยเอนกประสงค์...

เปลพลาสติกชนิดเต็มตัวสำหรับยกและลาก VLRS

เปลพลาสติกชนิดเต็มตัว Med Sled VLRS เป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ กางออกเพื่อใช้งานได้ง่าย และรวดเร็ว มีจุดยึดโยงดึงด้วยอากาศยาน เพื่อยกดึงขึ้นแนวดิ่ง หรือลากในแนวราบได้อย่างรวดเร็ว ออกแบบให้ผู้ปฏิบัติงานลากและเคลื่อนน้ำหนัก ที่มากกว่าน้ำหนักตัวเองได้ 2-3 เท่า สามารถใช้เป็นเปลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ เปลสนามได้ หรืองานเชิงยุทธวิธี ในการเคลื่อนย้ายเร่งด่วน หรือสำหรับพื้นที่อับอากาศ, ท่อหรือปล่องในงานอุตสาหกรรม เปลพลาสติกชนิดเต็มตัว Med Sled (เมด-สะ-เล็ด) สำหรับยกแนวดิ่งหรือลากไปกับพื้นในแนวนอน Med Sled มีความกว้าง 36 นิ้ว...
Show: