กรองการค้นหา
จัดเรียงตาม:
Show:

ชุดสายโยง ปลดน้ำหนักสำเร็จรูป Load Release Strap

เป็นชุดเชือกที่ใช้ในกรณีมีน้ำหนักแขวนอยู่บนเชือก ทำให้เชือกตึงจนไม่สามารถดึงขึ้น หรือผ่อนลงอย่างต่อเนื่องได้ หรือกรณีที่เชือกพรูสิคที่ใช้เบรคจับเชือก ยืดตัวจนสุดหรือติดขัดในระหว่างใช้งาน ชุดสายโยงปลดน้ำหนักสำเร็จรูป Load Release Strap เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อต่อขยายหรือเพิ่มระยะของเชือกที่ตึง ให้ยืดออกไปจนเกิดการหย่อนตัว และสามรถต่ออุปกรณ์ เพื่อทำระบบผ่อนลงหรือดึงขึ้นได้ แล้วแต่พื้นที่หน้างานของคุณ ในการทำระบบ RPM (Rack, Pulley, Mariner's Hitch) ชุดสายโยงปลดน้ำหนักสำเร็จรูป Load Release Strap ทำหน้าที่ในส่วนของ M หรือ Mariner's Hitch นั่นเอง...
Show: